گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۸

 

آن کز تو خدای این گدا می‌خواهددر دهر کدام پادشا می‌خواهد
هر ذره ز خورشید تو از دور خوش استزان جملهٔ خورشید ترا می‌خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد
وصلت به تضرع از خدا می‌خواهد
هستند شکرلبان درین ملک بسی
لیکن دل دیوانه تو را می‌خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۴۵

 

زاهد به بهشت عدن، جا می‌خواهد
صوفی، جام جهان‌نما می‌خواهد
پرسند گر از من که چه خواهی ز خدا
من می‌گویم آن چه خدا می‌خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی