گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰۴

 

گه باده لقب نهادم و گه جامشگاهی زر پخته گاه سیم خامش
گه دانه و گاه صید و گاهی دامشاین جمله چراست تا نگویم نامش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳۶

 

در مجلس سلطان بشکستم جامشتا جنگ شود بشنوم آن دشنامش
والله که چنان فتاده‌ام در دامشکز پختهٔ او نمی‌شناسم خامش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی