گنجور

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۹۲

 

نه زهره که از غمت بنالم به کسی
یا از تو شکایتی شکالم به کسی
جان رشوه دیده می دهد [اما] اشک
پیدا نکند صورت حالم به کسی


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی