گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۲

 

من عاشقی از کمال تو آموزمبیت و غزل از جمال تو آموزم
در پردهٔ دل خیال تو رقص کندمن رقص خوش از خیال تو آموزم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی