گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۶۴

 

گفتم نظری که عمر من فاسد شد
گفتا ز حسد جهان پر از حاسد شد
گفتم بوسی به جان دهی گفت برو
بازار لب من اینچنین کاسد شد


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی