گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۸

 

ماهی که نه زیر و نی به بالاست کجاستجانی که نه بی‌ما و نه با ماست کجاست
اینجا آنجا مگو بگو راست کجاستعالم همه اوست آنکه بیناست کجاست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی