گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۲

 

سلطان غمت بنده‌نوازی نکندتا خواجهٔ هجر ترکتازی نکند
از والی وصل تو نشانی بایدتا شحنهٔ غم دست‌درازی نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹

 

با قد تو سرو سرفرازی نکند
با زلف تو مشک دست یازی نکند
سوسن سخن بنفشه با موی تو گفت
آن به که دگر زبان درازی نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی
 

ابن حسام خوسفی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰

 

آن کس که عمل به جز مجازی نکند
در خدمت محمود ایازی نکند
از مردم دیده کی پذیرند نماز
تا خرقه به خون دل نمازی نکند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن حسام خوسفی