گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۲۹

 

باز آ که فراق جان گداز آمده است
اندیشهٔ مردنم فراز آمده است
باز آ که ز ناچشیده داروی وصال
دردی که نرفته بود باز آمده است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی