گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۶۵

 

روزی که بهرزه می گذاریم ز عمر
آنرا بغلط همی شماریم ز عمر
سر جملۀ حاصل چو بر اریم ز عمر
جز عمر پس افکند نداریم ز عمر


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل