گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۰۴

 

بر آسایش، مدار ننهاد کسی
بی رنج، قدم به کار ننهاد کسی
تا چون قلمش در استخوان مغز نکاست
سر بر خط روزگار ننهاد کسی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی