گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۶

 

تا بود هوس، به دل قرارم نگذاشت
وز شغل طلب، به هیچ کارم نگذاشت
حاصل، که پراکنده خیالی هرگز
آواره نکرد و در دیارم نگذاشت


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی