گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۲۷

 

صاحب‌نظری کز پی دیدار رود
باید که چو آفتاب بسیار رود
از یک سوی دیوار گر افتد به زمین
از سوی دگر بر سر دیوار رود


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی