گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۱

 

اسباب تعلق همه عارت بخشد
فقرست که تاج افتخارت بخشد
هرچیز که دانسته ازان ترک کنی
حق در عوض یکی هزارت بخشد


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی