گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷۲

 

در عشق اگر دمی قرارت باشداندر صف عاشقان چه کارت باشد
سر تیز چو خار باش تا یار چو گلگه در برو گاه بر کنارت باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۳۷

 

در عشق اگر دمی قرارت باشد
با صحبت نیکوان چه کارت باشد؟!
سر تیز چو خار باش،تا یار چو گل
گه در بر و گاه در کنارت باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی