گنجور

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۶۳۰

 

خوش در پی عقل و هوش افراختنی
هموراه به فکر خام پرداختنی
از شاخ بریده و گل چیده چو طفل
پیوسته خراب گلستان ساختنی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی