گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۸۵۲

 

دستی که بر او همی می نا ب نهی
دل میدهدت که خیره در تاب نهی
انصاف بده چه چرب دست استادی
کز آتش ناب مهر بر آب نهی


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل