گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱

 

با روی تو آفتاب صافی تیره استبا لعل لبت شراب صافی تیره است
تاریکی آب صافی از سیل نبوددر جنب رخ تو آب صافی تیره است


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی