گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱

 

ای شربت شیخ و شاب در کاسهٔ ما
وی چشمهٔ آفتاب در کاسهٔ ما
آن جرعه کشانیم که از سیرابی
یاقوت شود حباب در کاسهٔ ما


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی