گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۸۰

 

منگر به زمین که خاک و آبت بیند
منگر به فلک که آفتابت بیند
جانم بشود ز غیرت ای جان و جهان
گر زانکه شبی کسی به خوابت بیند


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی