گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۰۲

 

دیدم جایی که فتح باب آنجا بود
منزل گه آرام و شباب آنجا بود
باز نظر و منع نقاب آنجا بود
خفاش آنجا و آفتاب آنجا بود


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی