گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱۱

 

از انبهی ماهی دریا به نهان گشتهانبه شده قالب‌ها تا پرده جان گشته
از فرقت آن دریا چون زهر شده شکرزهر از هوس دریا آب حیوان گشته
در عشرت آن دریا نی این و نه آن بودهبر ساحل این خشکی این گشته و آن گشته
اندر هوس دریا ای جان چو مرغابیچندان تو چنین گفته کز عشق چنان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی