گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰

 

از دوست به هر جوری بیزار نباید شداز یار به هر زخمی افگار نباید شد
ور جان و دل و دین را افگار نخواهی کردبا عشق خوش شوخی در کار نباید شد
گر زان که چو عیاران از عهده برون ناییدلدادهٔ آن چابک عیار نباید شد
هر گه که به ترک جان آسان نتوانی گفتپس عاشق آن دلبر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی