گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳۰

 

گاهی ز دل بود گله گاهی ز دیده‌اممن هر چه دیده‌ام ز دل و دیده دیده‌ام


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی