گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۱

 

نی بین که چون به درد فغانی همی کند؟هر دم ز عشق ناله بسانی همی کند
او را همی زنند به صد دست در جهانوز زیر لب دعای جهانی همی کند
سر بسته سر سینهٔ عشق بی‌نوااز نی شنو، که راست بیانی همی کند
بادیش در سرست و هوایی همی پزددستیش بر دلست و فغانی همی کند
راهی همی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی