گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۳

 

آن تیر غمزه را دل خلقی نشانه بینانگشت رنگ داده و انگشتوانه بین
روی سیاه چرده و زلف سیاه کارچشم سیاه تنگ خوش جاودانه بین
در باغ عارضش ز برای شکار دلزلف چو دام بنگر و خال چو دانه بین
با آن غرور و غفلت و خردی و بیخودییک بوسه زو طلب کن و پنجه بهانه بین
گرد میان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی