گنجور

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۹

 

از باغ جهان رَخت ببستیم و گذشتیم

شاخی ز درختی نشکستیم و گذشتیم

دامن‌کشِ ما بود فریبِ غم ناموس

زین کشمکش بیهده رستیم و گذشتیم

هر گه که به ما راحتیان راه گرفتند

[...]

عرفی شیرازی