گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۷

 

گفتم خود را ز خس نگهدار ای چشم

خود را و مرا به درد مسپار ای چشم

واکنون که به دیده در زدی خار ای چشم

تا جانت برآید اشک می بار ای چشم

سنایی غزنوی