گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۷۷

 

دلبر بجفا ممتحنم میدارد

آزرده دل و خسته تنم میدارد

بیخویشتنی من بگویم کز چیست

زانست که بیخویشتنم میدارد

ابن یمین