گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱

 

روزی به سرای وصل راهم ندهی

یک بوسه از آن روی چو ماهم ندهی

گفتی که: نخواستی ز من هرگز هیچ

گر زانکه منت هیچ بخواهم ندهی

اوحدی مراغه‌ای