گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۱

 

ای مونس چشم من خیال رخ تو

وی دانه مرغ روحم خال رخ تو

چون عاشق مهجور پریشان از چیست

زلفین تو چون یافت وصال رخ تو

ابن یمین