گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۸

 

ایزد چو بزرگ شهریاری نکند

بر روی بدان نگاهداری نکند

از بهر جهان گشادنت داشت نگاه

ایزد بگزاف هیچ کاری نکند

قطران تبریزی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۸۲

 

شاخ گل من نظر به خاری نکند

رحمی به دل سینه فگاری نکند

ترسم نبرد دل از خروشیدن سود

ما خوار شویم و ناله کاری نکند

حزین لاهیجی