گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض)» و حروف قافیهٔ «نمیگفت»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۶

 

دی که آن نازنین سخن می گفت

با رفیقان حدیث من می گفت

سوی من بود اشارت غمزه

گر چه با دیگران سخن می گفت

نمک ریش دل فگاران بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی