گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

زین پیش نشاطی آزمودم

امروز نه آنکسم که بودم

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

من بی‌پدری ندیده بودم

تلخ است کنون که آزمودم

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۲ - آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون

 

من نیز به سنگ عشق سودم

عاشق شده خواری آزمودم

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۲ - آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون

 

عشق است خلاصهٔ وجودم

عشق آتش گشت و من چو عودم

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵

 

تا عشق تو را به جان ربودم

بی درد تو یک نفس نبودم

از روز ازل هنوز مستم

وز شوق الست در سجودم

گفتی که جمال خود نمایم

[...]

عطار
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۶

 

تا عشق تو سوخت همچو عودم

یک ذره نماند از وجودم

تا بگذشتی چو باد بر من

بر خاک فتاده در سجودم

یک لحظه ز تو نمی‌شکیبم

[...]

عطار
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶۰

 

تا عشق تو سوخت همچو عودم

یک عقده نماند از وجودم

گه باروی چرخ رخنه کردم

گه سکه آفتاب سودم

چون مه پی آفتاب رفتم

[...]

مولانا
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۸

 

من با تو نه مرد پنجه بودم

افکندم و مردی آزمودم

دیدم دل خاص و عام بردی

من نیز دلاوری نمودم

در حلقه کارزارم انداخت

[...]

سعدی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۲۹

 

در مجمر عشق سوخت عودم

آتش شدم و نماند دودم

از دیدن غیر دیده بستم

تا دیده به روی او گشودم

چون سایه به آفتاب بنمود

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳

 

زان مژده، بشکر لب گشودم

بر خاک سر سجود سودم

آذر بیگدلی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۷۲۹

 

وقتی زفراق رنجه بودم

صبر دل خسته آزمودم

دیدم سر عاشقان کنی گوی

منهم بهوس سری نمودم

خوش آنکه بکار زار عشقت

[...]

آشفتهٔ شیرازی