گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۵

 

ای دل چو جهان به کام ما نیست

شهباز وفا به دام ما نیست

وز شهد وصال آن دلارام

جز زهر جفا به جام ما نیست

در هر خط عاشقان رویش

[...]

جهان ملک خاتون