گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «وشود»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۹

 

هر روز چشم من به جمالی فرو شود

این دل که پاره باد گرفتار او شود

ای روی این دو دیده بدبین من سیه!

تا بهر چه به دیدن روی نکو شود؟

شوخی که دل ز من ببرد وز برای لاغ

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی