گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انهبین»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵۳

 

آن تیر غمزه را دل خلقی نشانه بین

انگشت رنگ داده و انگشتوانه بین

روی سیاه چرده و زلف سیاه کار

چشم سیاه تنگ خوش جاودانه بین

در باغ عارضش ز برای شکار دل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای