گنجور

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۲

 

ما جام درد با دف و نی کم کشیده ایم

دایم قدح نهفته ز محرم کشیده ایم

دامن ز جام می مکش ای محتسب که ما

جام و سبو ز چشمهٔ زمزم کشیده ایم

دانسته ایم تلخی عیش گذشته را

[...]

عرفی شیرازی