گنجور

عرفی شیرازی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۳

 

در آتش آمدیم و فعانی نداشتیم

بودیم شمع شوق و زبانی نداشتیم

صد شیوه یافتیم ز معشوق روز وصل

وز بهر نیم شیوه بیانی نداشتیم

صد ره به دیر و کعبه قدم رفت و هیچ گاه

[...]

عرفی شیرازی