گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۲

 

شیفتهٔ حلقهٔ گوش توامسوختهٔ چشمهٔ نوش توام
ماهرخ با خط و خال منیدلشدهٔ بی تن و توش توام
ترک منی گوش به من دار از آنکهندوک حلقه به گوش توام
خانه بیاراسته‌ام چون نگارمنتظر خانه فروش توام
چون دلم از خشم تو آید به جوشعاشق خشم تو و جوش توام
خط چه کشی بر من غمکش از آنکمست خط غالیه‌پوش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار