گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۲

 

خیز، که در میرسد موکب سلطان گلچارهٔ بزمی بساز، تا بنهی خوان گل
گل دو سه روزی مقام بیش نگیرد به باغاین دو سه روزی که هست جان تو و جان گل
طفل ریاحین مکید شیر ز پستان ابربلبل شوریده دل شد به شبستان گل
زود ببینی چو من فاخته را در چمنساخته آوازها بر لب خندان گل
در […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی