گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «ویم»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۱۹

 

پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم

بیشتر آ گوهرا تا همه دریا رویم

دست به هم وادهیم حلقه صفت جوق جوق

جمع معلق زنان مست به دریا دویم

بر لب دریای عشق تازه بروییم باز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی