گنجور

سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶۵

 

مبارک ساعتی باشد که با منظور بنشینیبه نزدیکت بسوزاند مگر کز دور بنشینی
عقابان می‌درد چنگال باز آهنین پنجه (عقابان تیزچنگالند و بازان آهنین پنجه)تو را بازی همین باشد که چون عصفور بنشینی (تو را باری چنین بهتر که با عصفور بنشینی)
نباید گر بسوزندت که فریاد از تو برخیزداگر خواهی که چون پروانه پیش نور بنشینی
گرت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی