گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۷

 

خوشا آنانکه هر شامان ته وینندسخن با ته گرند با ته نشینند
مو که پایم نبی کایم ته وینمبشم آنان بوینم که ته وینند


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۸

 

خوشا آنان که با ته همنشینندهمیشه با دل خرم نشینند
همین بی رسم عشق و عشقبازیکه گستاخانه آیند و ته بینند


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر