گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۱۳۴

 

گواهی میده ای شب زا ریم راکه از من بدگمانی دور ماندست


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی