گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۶

 

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دلبمو دایم به جنگی ای دل ای دل
اگر دستم فتی خونت بریجمبوینم تا چه رنگی ای دل ای دل


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر