گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۶

 

مکن کاری که پا بر سنگت آیوجهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خونندتو وینی نامهٔ خود ننگت آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر