گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۴

 

چه واجم هر چه واجم واته‌شان بیسخن از بیش و از کم واته‌شان بی
بدریا مو شدم گوهر برآرمهر آن گوهر که دیدم واته‌شان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر