گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۲

 

سخن از هر چه واجم واتشان بیحدیث از بیش و از کم واتشان بی
بدریا گر روم گوهر بر آرمهر آن گوهر که وینم واتشان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر