گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۸

 

آنکه بی خان و بی مانه منم منآنکه بر گشته سامانه منم من
آنکه شادمان به انده میکره روزآنکه روزش چو شامانه منم و من


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۲

 

مرو ای جان شیرین از بر من
توقف کن که آید دلبر من
بده فایز به تلخی جان شیرین
که جانانت بگیرد سر به دامن


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳

 

اگر هنگام مردن دلبر من
نهد از مهر بر زانو سر من
بگیرد یار فایز را در آغوش
بسا آسان رود جان از تن من


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز