گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » جهان از خود برون آوردهٔ کیست؟

 

جهان از خود برون آوردهٔ کیست؟

جمالش جلوهء بی پردهٔ کیست؟

مرا گوئی که از شیطان حذر کن

بگو با من که او پروردهٔ کیست؟


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری